Jak powinna wyglądać umowa wynajmu mieszkania?

Usługi i wynajem

18-08-2022

Przed wynajmem mieszkania, upewnij się, że wymieniłeś wszystko w umowie najmu, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek problemów. Twoja umowa powinna jasno określać, co jest wliczone w czynsz, a co nie. Powinna również zawierać wszelkie ustne umowy zawarte z wynajmującym. Poniżej znajduje się lista elementów, które powinny znaleźć się w umowie wynajmu mieszkania.

Umowa wynajmu mieszkania - czym jest i co musi się w niej znaleźć?

Umowa najmu to dokument sporządzony między wynajmującym a najemcą. Określa warunki umowy najmu, takie jak data rozpoczęcia najmu, wysokość czynszu i czynności, które należy zrobić, jeśli którakolwiek ze stron zdecyduje się zerwać umowę. Warunki umowy regulują przepisy prawa cywilnego. Ważne jest, aby mieć dwie kopie wszystkich dokumentów związanych z umową. Powinna w umie znaleźć się informacja o dacie jej sporządzenia, dane najemcy i wynajmującego, czas przez jaki ta umowa będzie zobowiązywała oraz szczegóły wynajmowanego mieszkania. Nie może zabraknąć paragrafu o warunkach wypowiedzenia umowy, wysokości czynszu i innych kosztach.

Jak powinna wyglądać umowa wynajmu mieszkania?

Wypowiedzenie umowy

Ważne jest, aby w każdej umowie określić warunki rozwiązania umowy. Jeśli jesteś wynajmującym i chcesz rozwiązać umowę, musisz złożyć pisemne wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia będzie zależał od daty opłacenia czynszu.

Na jaki czas umowa może zostać zawarta?

Czas określony

W praktyce bardzo popularna jest umowa na czas określony. Zakłada, że obie strony znają datę, w której umowa wygaśnie i kiedy przestaną dzierżawić nieruchomość. Umowa jest spisywana z wyprzedzeniem, aby większość decyzji płatniczych mogła zostać potwierdzona z dużym wyprzedzeniem.

Czas nieokreślony

Ten rodzaj umowy nie ma daty wygaśnięcia. Trwa, dopóki jedna ze stron nie zdecyduje się go zakończyć. Prawo mówi, że w przypadku umów najmu obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia, jednak w praktyce często określany jest on indywidualnie w treści umowy.

Podobne artykuły